dimecres, 6 d’abril de 2011

Homenatge a Sòtades de Maronea


Verbàlia 2.0 – Ludolingüística

Al llibre de Màrius Serra “Verbàlia 2.0”, he trobat novament  la història de Sòtades, l’amic del Càrmides i la Glauca, a qui s'atribueix  la invenció del palíndrom. 

N'he apuntat unes quantes definicions, per fer un petit homenatge al poeta que jugava amb les paraules i que ens ha fet conèixer la Maria Àngels Anglada.

Acrònim: És un mot format amb les lletres o síl·labes inicials d’un sintagma, com per exemple INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) o RADAR (Radio Detection And Ranging), RENFE, FIAT, VERDI(Vittorio Emanuele Re d’Italia).

Acròstic: Paraula o frase inserida en una composició literària, habitualment un poema, que es pot llegir en vertical o en diagonal, reunint les lletres que ocupen uns llocs determinats. Exemple: MIRÓ
Forta pictòrica Matèria
                               Impregnada
                       d’una Refractibilitat
                               cOngestionant

Anagrama: Mot o frase format per la transposició de les lletres d’un altre mot o una altra frase, com l’apel·latiu Avida Dollars que André Breton adjudicà a Salvador Dalí. Altres exemples: Piet Mondrian = I paint modern; Montserrat = trastornem; imatge = agitem; Màrius Serra = Res us rimarà.

Bifront: És una paraula o frase que permet els dos sentits de lectura. Ex.: Roma= amor. Quan les dues lectures coincideixen, el bifront és també un palíndrom, ex.: anilina, la ruta natural.

Calembour: Designa el joc de paraules per antonomàsia; la seva presunta gràcia rau en una distorsió lingüística. Exemple (per dir que a la Reina Maria Cristina li agradava el beure):
La reina al sopar del Ritz
No duia mantell ni corona
Però portava mantellina,
I que n’estava, de mona!

Contrapet: Artifici de transposició que consisteix a l’intercanvi de lletres o síl·labes a l’interior d’una frase per generar-ne una altre que canviï el significat anodí de la primera per un de xocant. Ex.: Observava les cames de la moixa/Observava les mames de la coixa.

Encast: És un joc d’addició que consisteix a inserir un mot en el cos d’un primer per obtenir-ne un tercer. P.e. si a lament hi afegim cera podem aconseguir laCERAment.

Laberints i Multiacròstics: Combina les lectures horitzontal, vertical, diagonal i àdhuc la circular.

Mots encreuats: Enigma múltiple que consisteix a emplenar una graella amb lletres que formen paraules en el sentit horitzontal i vertical de la lectura.


Oxímoron: És un tipus d'antítesi que confronta mots de significat oposat i teòricament excloent, com ara fosca claror o jove vell.

Palíndrom: Paraula o frase que es llegeix igual de dreta a esquerra i d’esquerra a dreta. Ex.: anilina, Anna, Català a l’atac. Els primers exemples, que no es conserven, són atribuïts al poeta traci Sòtades de Maronea.

1 comentari:

  1. Un document mol interessant ,que ens dóna fe de la permanència de la cultura grega avui.
    Gràcies per aquesta .informació.
    Raimunda

    ResponElimina